U pripremi je prvi kurs i ček liste. Prijavi se na listu čekanja.

Rezultati nakon optimizacije sajta

Rezultati koje ćeš videti u nastavku su samo neki od i to su slike direktno iz Google Konzole (prikazane su samo organske posete sa gugla). SEO rezultati će ti na konkretnim primerima pokazati kako rad na optimizaciji može uticati na orgnansku posećenost sajta.

Poduplane organske posete za 3 meseca

Molerski radovi? Nije problem!

U pitanju je sajt na kojem radim već 2 godine ali ne mogu da ti prikažem početno stanje iz google konzole kada je bilo 100+ poseta međutim mogu da ti prikažem jedan lep napredak u samo 3 meseca gde smo duplirali posete sa 400 na 940+ organskih poseta dnevno.

Sa 0 na 1400 za 400 dana

Kao što možeš videti na slici, pravili smo postepen rast i to je rezultiralo da na kraju januara sajt koji se bavi ne baš popularnom temom, a u pitanju je knjigovodstvo, dođe do 1400 poseta u jednom danu, 1400 organskih poseta u danu!!!

Od 0 do 1400 poseta za 380 dana
Postignut SEO rezultat za godinu dana

700% više organskih poseta

U pitanju je sajt koji prodaje svoje kurseve za ne baš širok broj ljudi te iz tog razloga ne mogu da se očekuju posete u hiljadama. Rad i tempo je sporiji te su i rezultati bili postepeni ali vrlo zadovoljavajući i nastavljaju da rastu u pravom smeru.